Dış Ticarette Ödeme

Uluslararası ticaret yaparken ödemenin nasıl yapılacağı da bir başka pazarlık konusudur.

Cash In Advance (CIA)

Ön ödemeli satış diyebileceğimiz bu ticaret şeklinde alıcı sipariş açarken ödemeyi de gerçekleştirir. Yani once ödeme yapılır sonra mallar hazırlanır (üretilir).Genellikle alıcı mal bedelini ödedikten 3-4 hafta sonra malları fiziki olarak teslim alabilir. Satıcı açısından en risksiz satış şeklidir.

Cash Against Documents (CAD)

Türkçeye “Vesaik Mukabili” olarak geçmiş bu terim, satıcının malları yükledikten sonra Fatura, Konşimento, Analiz Sertifikası gibi tüm evrakları alcının bankasına göndermesi analamına gelir. Alıcı bankasına gidip ödemeyi gerçekleştirince evrakları bankadan teslim alır ve gümrükleme işlemini gerçekleştirir.
Örneğin İtalya’dan malları kamyonla yükleyen satıcı evrakları alıcının Bursa’daki bankasına yollar. Bir hafta  sonra mallar Bursa Gümrüğü’ne evraklar ise banka şubesine gelmiştir. Alıcı bankaya giderek ödemeyi gerçekleştirir. Evrakları teslim alıp gümrükçüsüne verir ve malları çekerek kendi tesisine taşıtır.

 
Akreditif  (Letter of Credit -LC)
Akreditifli ödeme şeklinde alıcının bankası müşterisine kefil olmaktadır. Duruma gore anlaşılan tarih geldiğinde banka satıcıya ödemeyi gerçekleştirecektir. Bankanın alıcının mali durumunun uygun olup olmamasından bağımsız olarak her durumda ödemeyi gerçekleştirmesi için “Gayrı Kabil-i Rücu” yani geri dönüşümsüz akreditif istenir. Ayrıca ek bir garanti olarak satıcının bankası da alıcının bankasına kefil olabilir. Bu durumda açılan akreditife “Teyitli Akreditif” denir.
Örneğin, Istanbul’da kurulu firmamız 25,000 € tutarında mal almak için bir Alman firmasıyla anlaşır. Istanbul’daki bankamıza gidip 25,000 € bedelli Gayri Kabil-i Rücu, tedarikçimizin Almanya’daki bankasından teyitli bir akreditif açtırırız. Bu durumda tedarikçi firma kendini güvence altına almış demektir. Günü gelince alacağını Istanbul’daki Türk Bankası ödeyecektir. Bizim firmamız iflas etmiş dahi olsa banka bu işlemi gerçekleştirecektir çünkü firmamıza kefil olmuştur. Bir an için ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve Türk bankasının da iflas etiğini düşünelim. O durumda Alman bankası ödemeyi gerçekleştirecektir, çünkü o da Türk bankasına kefil olmuştur.

Mal Mukabili (Cash Against Goods)

Vadeli ödeme şeklinde satıcı alıcıya güvenmektedir. Tedarikçi firma malları hazırlayıp sevkeder ve tüm evrakları alıcıya teslim eder. Fatura tarihi üzerinden 30, 45 veya üzerinde anlaşılan gün kadar sonra mal bedeli satıcı firmanın banka hesabına transfer edilir. İthalat mevzuatı vadeli ithalatı caydırmak için gümrüklemeden sonra yapılan ödemelerde fatura bedeli üzerinden bir vergi almaktadır. Bu oran şu an için %6 seviyesindedir.
            
E-Bültenimize Kaydolabilirsiniz
Galanthus | Galanthus Ticaret | Polyurethane | Poliüretan
Dış Ticarette Ödeme

Dış Ticarette Ödeme

Uluslararası ticaret yaparken ödemenin nasıl yapılacağı da bir başka pazarlık konusudur.

Cash In Advance (CIA)

Ön ödemeli satış diyebileceğimiz bu ticaret şeklinde alıcı sipariş açarken ödemeyi de gerçekleştirir. Yani once ödeme yapılır sonra mallar hazırlanır (üretilir).Genellikle alıcı mal bedelini ödedikten 3-4 hafta sonra malları fiziki olarak teslim alabilir. Satıcı açısından en risksiz satış şeklidir.

Cash Against Documents (CAD)

Türkçeye “Vesaik Mukabili” olarak geçmiş bu terim, satıcının malları yükledikten sonra Fatura, Konşimento, Analiz Sertifikası gibi tüm evrakları alcının bankasına göndermesi analamına gelir. Alıcı bankasına gidip ödemeyi gerçekleştirince evrakları bankadan teslim alır ve gümrükleme işlemini gerçekleştirir.
Örneğin İtalya’dan malları kamyonla yükleyen satıcı evrakları alıcının Bursa’daki bankasına yollar. Bir hafta  sonra mallar Bursa Gümrüğü’ne evraklar ise banka şubesine gelmiştir. Alıcı bankaya giderek ödemeyi gerçekleştirir. Evrakları teslim alıp gümrükçüsüne verir ve malları çekerek kendi tesisine taşıtır.

 
Akreditif  (Letter of Credit -LC)
Akreditifli ödeme şeklinde alıcının bankası müşterisine kefil olmaktadır. Duruma gore anlaşılan tarih geldiğinde banka satıcıya ödemeyi gerçekleştirecektir. Bankanın alıcının mali durumunun uygun olup olmamasından bağımsız olarak her durumda ödemeyi gerçekleştirmesi için “Gayrı Kabil-i Rücu” yani geri dönüşümsüz akreditif istenir. Ayrıca ek bir garanti olarak satıcının bankası da alıcının bankasına kefil olabilir. Bu durumda açılan akreditife “Teyitli Akreditif” denir.
Örneğin, Istanbul’da kurulu firmamız 25,000 € tutarında mal almak için bir Alman firmasıyla anlaşır. Istanbul’daki bankamıza gidip 25,000 € bedelli Gayri Kabil-i Rücu, tedarikçimizin Almanya’daki bankasından teyitli bir akreditif açtırırız. Bu durumda tedarikçi firma kendini güvence altına almış demektir. Günü gelince alacağını Istanbul’daki Türk Bankası ödeyecektir. Bizim firmamız iflas etmiş dahi olsa banka bu işlemi gerçekleştirecektir çünkü firmamıza kefil olmuştur. Bir an için ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve Türk bankasının da iflas etiğini düşünelim. O durumda Alman bankası ödemeyi gerçekleştirecektir, çünkü o da Türk bankasına kefil olmuştur.

Mal Mukabili (Cash Against Goods)

Vadeli ödeme şeklinde satıcı alıcıya güvenmektedir. Tedarikçi firma malları hazırlayıp sevkeder ve tüm evrakları alıcıya teslim eder. Fatura tarihi üzerinden 30, 45 veya üzerinde anlaşılan gün kadar sonra mal bedeli satıcı firmanın banka hesabına transfer edilir. İthalat mevzuatı vadeli ithalatı caydırmak için gümrüklemeden sonra yapılan ödemelerde fatura bedeli üzerinden bir vergi almaktadır. Bu oran şu an için %6 seviyesindedir.
            
E-Bültenimize Kaydolabilirsiniz
Galanthus | Galanthus Ticaret | Polyurethane | Poliüretan
Dış Ticarette Ödeme

Dış Ticarette Ödeme

Uluslararası ticaret yaparken ödemenin nasıl yapılacağı da bir başka pazarlık konusudur.

Cash In Advance (CIA)

Ön ödemeli satış diyebileceğimiz bu ticaret şeklinde alıcı sipariş açarken ödemeyi de gerçekleştirir. Yani once ödeme yapılır sonra mallar hazırlanır (üretilir).Genellikle alıcı mal bedelini ödedikten 3-4 hafta sonra malları fiziki olarak teslim alabilir. Satıcı açısından en risksiz satış şeklidir.

Cash Against Documents (CAD)

Türkçeye “Vesaik Mukabili” olarak geçmiş bu terim, satıcının malları yükledikten sonra Fatura, Konşimento, Analiz Sertifikası gibi tüm evrakları alcının bankasına göndermesi analamına gelir. Alıcı bankasına gidip ödemeyi gerçekleştirince evrakları bankadan teslim alır ve gümrükleme işlemini gerçekleştirir.
Örneğin İtalya’dan malları kamyonla yükleyen satıcı evrakları alıcının Bursa’daki bankasına yollar. Bir hafta  sonra mallar Bursa Gümrüğü’ne evraklar ise banka şubesine gelmiştir. Alıcı bankaya giderek ödemeyi gerçekleştirir. Evrakları teslim alıp gümrükçüsüne verir ve malları çekerek kendi tesisine taşıtır.

 
Akreditif  (Letter of Credit -LC)
Akreditifli ödeme şeklinde alıcının bankası müşterisine kefil olmaktadır. Duruma gore anlaşılan tarih geldiğinde banka satıcıya ödemeyi gerçekleştirecektir. Bankanın alıcının mali durumunun uygun olup olmamasından bağımsız olarak her durumda ödemeyi gerçekleştirmesi için “Gayrı Kabil-i Rücu” yani geri dönüşümsüz akreditif istenir. Ayrıca ek bir garanti olarak satıcının bankası da alıcının bankasına kefil olabilir. Bu durumda açılan akreditife “Teyitli Akreditif” denir.
Örneğin, Istanbul’da kurulu firmamız 25,000 € tutarında mal almak için bir Alman firmasıyla anlaşır. Istanbul’daki bankamıza gidip 25,000 € bedelli Gayri Kabil-i Rücu, tedarikçimizin Almanya’daki bankasından teyitli bir akreditif açtırırız. Bu durumda tedarikçi firma kendini güvence altına almış demektir. Günü gelince alacağını Istanbul’daki Türk Bankası ödeyecektir. Bizim firmamız iflas etmiş dahi olsa banka bu işlemi gerçekleştirecektir çünkü firmamıza kefil olmuştur. Bir an için ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve Türk bankasının da iflas etiğini düşünelim. O durumda Alman bankası ödemeyi gerçekleştirecektir, çünkü o da Türk bankasına kefil olmuştur.

Mal Mukabili (Cash Against Goods)

Vadeli ödeme şeklinde satıcı alıcıya güvenmektedir. Tedarikçi firma malları hazırlayıp sevkeder ve tüm evrakları alıcıya teslim eder. Fatura tarihi üzerinden 30, 45 veya üzerinde anlaşılan gün kadar sonra mal bedeli satıcı firmanın banka hesabına transfer edilir. İthalat mevzuatı vadeli ithalatı caydırmak için gümrüklemeden sonra yapılan ödemelerde fatura bedeli üzerinden bir vergi almaktadır. Bu oran şu an için %6 seviyesindedir.